kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Zajęcia edukacyjne dla członków MDP

Zajęcia edukacyjne dla członków MDP

W dniach 25 i 26 stycznia 2018 roku w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przeprowadzony został cykl zajęć edukacyjno - szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego, którego główną przesłanką był bezpieczny wypoczynek w okresie ferii zimowych. Organizatorem zajęć był oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Drawsku Pomorskim we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz Stowarzyszeniem ŻAREK. Po uroczystym otwarciu szkolenia, którego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki młodzi adepci pożarnictwa rozpoczęli realizację planu zajęć. Już na wstępie ogromne zaskoczenie wśród uczestników zajęć wzbudził wprowadzony zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Zgodnie z ustaleniami za każdy przypadek przyłapania uczestnika na korzystaniu z tego typu urządzeń miał otrzymać karę i wykonać 10 przysiadów dzięki czemu wizyta w KP PSP Drawsko Pomorskie miała przyczynić się do poprawy tężyzny fizycznej młodych strażaków. Pierwszym punktem programu była wizyta w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, gdzie młodzi strażacy zapoznani zostali z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu i sprawowanym przez Starostę Drawskiego nadzorem nad jego organizacją. Dzięki uprzejmości Pana Jacka Kozłowskiego Wicestarosty Drawskiego członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapoznani zostali ze strukturą organizacyjną i charakterystyką powiatu drawskiego, zwiedzili siedzibę Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, a dzięki bardzo ciekawej opowieści Pana Jacka Kozłowskiego poznali historię naszego regionu. Po zakończeniu wizyty, w siedzibie KP PSP Drawsko Pomorskie przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne obejmujące swym zakresem problematykę ochrony przeciwpożarowej. W trakcie zajęć Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim kpt. Andrzej Podolak wyjaśnił uczestnikom czym jest zjawisko pożaru, jakie elementy są potrzebne by doszło do procesu spalania, jakie są środki gaśnicze i przy pomocy jakiego sprzętu można je podawać na ognisko pożaru. Kolejnym punktem zajęć było spotkanie z przedstawicielami służb współdziałających w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim obok zagadnień dotyczących bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych, zaprezentowali specyfikę zawodu, realizowane zadania oraz omówili podejmowane przez nich czynności na miejscu zdarzenia w trakcie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Dzięki uprzejmości funkcjonariuszy młodzi adepci pożarnictwa mieli okazję przymierzyć kombinezon ochronny oddziałów prewencji policji, dokonać obywatelskiego zatrzymania, obserwować pozorowaną interwencję Policji podjętą w stosunku do agresywnej kobiety, a także zobaczyć radiowozy z bliska. Po zakończonym spotkaniu z przedstawicielami innych służb przyszedł czas na szkolenie w zakresie musztry oraz ceremoniału pożarniczego. W trakcie zajęć instruktorzy szczególna uwagę zwracali na poprawność wykonywania komend, zasady noszenia umundurowania oraz godnego zachowania się w przypadku noszenia mundurów. Zajęcia te w sposób szczególny wzbudzały poruszenie na twarzach łącząc w śmiechu dzieci, młodzież i dorosłych. Po wyczerpującym początku dnia przyszedł czas na przerwę obiadową. Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu, w trakcie całego cyklu zajęć młodzi strażacy mieli zapewnione posiłki oraz napoje. Po zjedzeniu obiadu, przyszedł czas na zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia. Zajęcia prowadzone były przez członków Stowarzyszenia Żarek, które funkcjonuje przy Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. W trakcie zajęć członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczyli się prawidłowego wzywania pomocy, zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej, opatrywania ran, tamowania krwotoków oraz układania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej. W godzinach późno popołudniowych przeprowadzono zajęcia związane z prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Po emocjonującym początku szkolenia i oswojeniu się z wysokością, omawiane były zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i pracy na wysokości. Ostatnim punktem pierwszego dnia zajęć było omówienie zagrożeń płynących ze strony śmiertelnie niebezpiecznego gazu jakim jest tlenek węgla. W trakcie zajęć zaprezentowano i omówiono materiały filmowe zrealizowane przez Komendę Powiatową PSP w Drawsku Pomorskim i Stowarzyszenie ŻAREK. Pierwszy i bardzo wyczerpujący dzień zajęć zakończył się około godz. 20.30 – młodzież w końcu mogła wrócić do codzienności i spędzić czas na odłożonych na bok smartfonach. Drugi dzień zajęć szkoleniowych rozpoczął się we wczesnych godzinach porannych. Młodzież stawiła się w siedzibie KP PSP Drawsko Pomorskie już o godz. 6.30 dzięki czemu uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznania się z tokiem pełnienia służby i obowiązkami spoczywającymi na strażakach pełniących służbę w podziale bojowym. Młodzi adepci pożarnictwa w praktyce dowiedzieli się czym jest sprzątanie rejonów, jak wygląda przygotowanie i sama zmiana służby. Zaraz po zmianie, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zasiedli przy wspólnym stole gdzie spożyli śniadanie. Od organizatorów otrzymali również zapas jedzenia i napojów, a następnie wyruszyli do siedziby Nadleśnictwa Drawsko. Dzięki uprzejmości pracowników Nadleśnictwa Drawsko młodzi strażacy zapoznani zostali z zagrożeniami występującymi na obszarach leśnych i poligonowych, dowiedzieli się czym zajmują się leśnicy i jak wygląda ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych. Zostali również oprowadzeni po siedzibie Nadleśnictwa gdzie w sposób szczególny omawiane było funkcjonowanie Punktu Alarmowo Dyspozytorskiego, monitoring pożarowy oraz sposoby wykrywania pożarów. Po zakończeniu części teoretycznej zaprezentowany został samochód patrolowo – gaśniczy oraz jego wyposażenie. Kolejnym punktem zajęć była wizyta na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, na terenie pasa ćwiczeń taktycznych BUCIERZ. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowane zostało spotkanie w trakcie którego omówiono zagrożenia z jakimi można spotkać się na obszarach leśnych i terenach poligonowych. Po zakończonej prelekcji młodzi strażacy przetransportowani zostali pojazdami terenowymi Wojska Polskiego oraz Nadleśnictwa Drawsko na obrzeża poligonu gdzie zaprezentowany został pas przeciwpożarowy tupu C. W trakcie wizyty napotkano na pracowników Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody którzy w okolicy pasa prowadzili dokarmianie stada 67 żubrów. W związku z dużym zainteresowaniem młodych strażaków, Pan Maciej Tracz zgodził się na wspólne dokarmianie zwierząt co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Żubry widząc miłą atmosferę i ogrom rzucanych jabłek chętnie pozowały do wszelkich zdjęć i filmów, a bliskie spotkanie z tymi rzadkimi zwierzętami w połączeniu z opowieściami ich opiekuna Pana Macieja Tracza nadało wizycie wyjątkowej oprawy. Następnie uczestnicy zajęć przemieścili się w okolice miejscowości Ziemsko, gdzie mieli okazję zapoznać się z dostrzegalnią przeciwpożarową o wysokości 55 metrów. Po zakończeniu zmagań z wieżą, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przemieścili się do leśniczówki myśliwskiej w Dzikowie, gdzie pracownicy Nadleśnictwa Drawsko przygotowali ognisko i poczęstunek dla uczestników zajęć. Przy wspólnym posiłku, w miłej atmosferze młodzi strażacy i pracownicy Lasów Państwowych dzielili się wrażeniami z wizyty na terenie poligonu drawskiego. Po zakończeniu ogniska młodzi adepci pożarnictwa przetransportowani zostali na teren Jednostki Wojskowej 1965 w Olesznie. Tutaj dzięki uprzejmości Pana płk. Marka Gmurskiego oraz chor. sztab. Pawła Pawłowskiego mieli okazję dowiedzieć się jakie zadania realizuje Wojskowa Straż Pożarna i jakim sprzętem dysponuje. Ogromnym zaskoczeniem dla młodych strażaków było to, jak nowoczesnym i profesjonalnym sprzętem dysponują wojskowi strażacy z Oleszna. Ostatnim punktem cyklu zajęć edukacyjno – szkoleniowych było spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Pawłem Dymeckim. W trakcie spotkania podsumowującego, podziękował za ogromne zainteresowanie szkoleniem oraz chęć spojrzenia na straż pożarną z innej perspektywy. Młodzi strażacy z rąk Komendanta Powiatowego PSP otrzymali pamiątkowe certyfikaty i zapewnili o chęci dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu drawskiego. Łącznie w zajęciach udział wzięło 45 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego oraz 10 opiekunów.

Organizatorzy zajęć szczególne podziękowania składają:

 • Panu Zbigniewowi Łukomskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drawsko za dofinansowanie zajęć, organizację spotkania w siedzibie Nadleśnictwa, wizyty na terenie poligonu drawskiego i dostrzegalni przeciwpożarowej w Ziemsku i zapewnienie środków transportu,
 • Panu Henrykowi Kaczmarkowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Złocieniec za dofinansowanie zajęć i umożliwienie organizacji szkolenia,
 • Panu Jackowi Kozłowskiemu - Wicestaroście Drawskiemu za poświęcony czas i przeprowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Panu płk. Markowi Gmurskiemu – Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko za umożliwienie organizacji zajęć i zapewnienie środków transportu na terenie poligonu drawskiego i Jednostki Wojskowej nr 1965 w Olesznie,
 • Panu podinsp. Norbertowi Gorzyńskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Drawsku Pomorskim za umożliwienie udziału w zajęciach przedstawicieli Policji,
 • Panu Maciejowi Kuroskiemu – Komendantowi Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim za umożliwienie udziału w zajęciach przedstawicieli Straży miejskiej,
 • Panu st. chor. sztab. Pawłowi Pawłowskiemu – Komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie za umożliwienie zapoznania się z jednostką oraz poprowadzenie zajęć na terenie poligonu drawskiego,
 • Panu Maciejowi Tracz – pracownikowi Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody za ciekawe opowieści o żubrach i umożliwienie ich dokarmiania,
 • Pani Katarzynie Knyszewskiej – pracownikowi Nadleśnictwa Drawsko za poświęcony czas, miłą atmosferę i organizację ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Panu Krzysztofowi Kuczer – pracownikowi Nadleśnictwa Drawsko za poświęcony czas, miłą atmosferę i organizację ciekawych zajęć edukacyjnych,
 • Opiekunom i wszystkim osobom które w większym bądź mniejszym stopniu przyczynili się do organizacji cyklu zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu drawskiego.
Wróć