kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Uczciliśmy 100 urodziny Niepodległej!

Uczciliśmy 100 urodziny Niepodległej!

W dniu 11 listopada 2018 roku Członkowie Stowarzyszenia Żarek wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wzięli udział w wojewódzkich obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Była to odpowiedź na zaproszenie, jakie zostało wystosowane do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o zorganizowanie happeningu bezpieczeństwa w ramach niepodległościowego pikniku, który towarzyszył uroczystościom Państwowym. Zaproszenie to stanowi dla nas ogromne wyróżnienie oraz dowód na to, że nasz wysiłek jest zauważany i doceniany. Obok wielu atrakcji przygotowanych przez Wojsko Polskie, Instytut Pamięci Narodowej, Policję, Straż Graniczną, Inspektorat Ochrony Środowiska, Administrację Lasów Państwowych i wiele innych podmiotów, swój wkład w niepodległościowy piknik mięli też młodzi mieszkańcy powiatu drawskiego. W ramach happeningu członkowie Stowarzyszenia Żarek i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim współpracując ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej GRYF Szczecin, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie przygotowali szereg atrakcji ratowniczych dla ludzi zgromadzonych na niepodległościowych uroczystościach. Obok realizacji statutowych zadań naszej organizacji dotyczących zwiększania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i prewencji społecznej, happening ten był też doskonałą okazją do promocji powiatu drawskiego na szczeblu wojewódzkim, dzięki czemu wielu mieszkańców Szczecina i okolic mogło zapoznać się z naszą działalnością i urokliwymi zakątkami naszej małej Ojczyzny. Wspólne stanowisko Stowarzyszenia Żarek oraz strażaków z Drawska Pomorskiego, Wołczkowa i Szczecina przyciągało tłumy ludzi – ktoś z tumu stwierdził, że dłuższa kolejka ustawiała się tylko do darmowej grochówki.
Pomimo ogromnego wysiłku wkładanego w organizację imprezy cieszyło nas to ogromnie, bo przecież w tym wyjątkowym dniu, jakim były 100 urodziny naszej ukochanej Rzeczypospolitej Polskiej uczyliśmy jak ratować bliźnich. Zauważyć też warto, że korzyścią nadrzędną płynącą z udziału członków Stowarzyszenia Żarek w WOJEWÓDZKICH OBCHODACH 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI była wspaniała, patriotyczna postawa młodych ludzi dających cząstkę siebie Ojczyźnie i bliźniemu. Wspólnie zaśpiewany Hymn Państwowy, a także ogrom włożonego serca przez młodych członków Stowarzyszenia Żarek w realizację happeningu w tym wyjątkowym dniu, udowadniają jak wielki potencjał leży w młodym pokoleniu. Każdemu, kto choć odrobinę przyczynił się do realizacji tego jakże ważnego dla nas zadania, Zarząd Stowarzyszenia Żarek składa serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku. Kolejny raz wspólnie udowodniliśmy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!

Wróć