kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla strażaków PSP i OSP!

Zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla strażaków PSP i OSP!

W dniu 25 i 26 kwietnia 2019 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern organizowane przez Stowarzyszenie ŻAREK przy ogromnym współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim i Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie. W szkoleniu udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu drawskiego i wałeckiego, a także przedstawiciele innych jednostek. Szkolenie prowadzone było przez specjalistę w tym zakresie Pana Andrzej Strzelec TECH-CAR Jaworzno. Cykl szkoleń obejmujący ww. zagadnienie realizowany został również w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 roku na terenie Lotniks Broczyno dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadanie dofinansowane jest przez "LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Wróć