kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla strażaków PSP i OSP!

Zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla strażaków PSP i OSP!

W dniu 25 i 26 kwietnia 2019 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern organizowane przez Stowarzyszenie ŻAREK przy ogromnym współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim i Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie.

W szkoleniu udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu drawskiego i wałeckiego, a także przedstawiciele innych jednostek.

Szkolenie prowadzone było przez specjalistę w tym zakresie Pana Andrzej Strzelec TECH-CAR Jaworzno. Cykl szkoleń obejmujący ww. zagadnienie realizowany został również w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 roku na terenie Lotniks Broczyno dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć