kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży promujące bezpieczne zachowania w kajaku

Zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży promujące bezpieczne zachowania w kajaku

18 sierpnia br. w Drawsku Pomorskim odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży promujące bezpieczne zachowania w kajaku. Warsztaty połączone są z realizacją filmu dotyczącego bezpieczeństwa w kajaku.

Działanie realizowane jest przez grupę nieformalną – portal drawskopomorskie.com przy wsparciu Stowarzyszenia Żarek i firmy Skiff Slalom Sławomira Gręziaka.

Organizacja projektu możliwa jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z ze środków programu Społecznik na lata 2019-2021, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu grupa 20 osób dzieci i młodzieży weźmie udział w spływie kajakowym podczas, którego uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na wodzie.

Podczas spływu omówione zostaną zasady bezpiecznego wsiadania do kajaku, podpływania do przeszkód, a także ratowania się w przypadku zatopienia kajaku. W czasie spotkania odbędą się również warsztaty z pierwszej pomocy, które przeprowadzi ratownik medyczny Michał Walkiewicz.

Materiał edukacyjny w postaci filmu umieszczony zostanie w serwisie youtube i będzie służył osobom, które chcą nabyć wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań na wodzie.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać swoje kandydatury pod adresem biuro@drawskopomorskie.com. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wróć