kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Zakończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy!

Zakończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy!

W dniu 26 maja 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbył się egzamin, będący zwieńczeniem szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanego przez Stowarzyszenie ŻAREK.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie działań ratowniczo – gaśniczych.

W ramach realizacji projektu „Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” udało się przeszkolić 18 osób, które w ramach wykonywania obowiązków służbowych będą nieść pomoc ofiarom pożarów, wypadków komunikacyjnych, utonięć i innych niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu oraz zdrowiu ludzkiemu.

Po zakończeniu egzaminu, odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika, w którym udział wzięli dr Tomasz Kubiak – członek Komisji Egzaminacyjnej, mł. bryg. Paweł Dymecki - Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim, Piotr Dzieciątkowski – instruktor oraz Michał Walkiewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia ŻAREK.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć