kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Wzięliśmy udział w powiatowych obchodach Dnia strażaka

Wzięliśmy udział w powiatowych obchodach Dnia strażaka

15 maja 2018 roku na placu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m. in: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendant Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, starosta drawski Stanisław Kuczyński, wicestarostowie Drawscy Jacek Kozłowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Policji, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Lasów Państwowych. Na uroczystości gościliśmy także byłego Z-cę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i wieloletniego Komendanta Powiatowego Drawskiej Komendy bryg. w stanie spoczynku Pan Zbigniewa Kwiatkowskiego oraz byłego Z-cę Komendanta Powiatowego st. kpt. w stanie spoczynku Marka Załuskowskiego. Na uroczystość przybyło również liczne grono emerytów pożarnictwa na czele z Prezesem Koła Emerytów I Rencistów – asp. sztab. w stanie spoczynku - Gustawem Chruścikiem.

Podczas powitania przybyłych gości komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki podsumował działania straży pożarnej w minionym okresie i podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie i ofiarną służbę, a władzom samorządowym i pozostałym instytucjom lokalnym złożył podziękowania za dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie finansowe. Podczas swojego wystąpienia komendant powiatowy PSP zaakcentował również przypadającą na 2018 rok szczególną jubileuszową 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnie nastąpiło odczytanie listu okolicznościowego Komendanta Głównego PSP, przesłanego z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń i medali oraz wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie na ręce komendanta wojewódzkiego PSP 2000 sztuk „Poradnika młodego bohatera” przez funkcjonujące przy Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pom. od kilku lat stowarzyszenie „Żarek”.

Zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP bryg. Marek Popławski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom za miniony rok, złożył życzenia i przekazał bieżące informacje dotyczące zamierzeń na najbliższe miesiące.

Po przemówieniach i podziękowaniach zaproszonych gości wszyscy uczestnicy uroczystego apelu udali się na strażacki poczęstunek.

Wróć