kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Walczymy z COVID-19

Walczymy z COVID-19

Szanowni Państwo!

Minęły 2 miesiące od chwili, gdy wspólnie rozpoczęliśmy mozolną walkę z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus COVID-19. Dziś z pewnością możemy powiedzieć, że nasz wysiłek nie poszedł na marne. W chwili obecnej jesteśmy jednym z 12 powiatów na mapie Polski wolnym od tego śmiertelnie niebezpiecznego wirusa i z całą pewnością jest to również Wasza zasługa.

W imieniu swoim, członków Stowarzyszenia Żarek oraz członków Stowarzyszenia BE HAPPY składam serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w mniejszym bądź większym zakresie włączyli się w nasza akcję. Ogrom odzewu i zaangażowania społecznego, ogrom ludzkich serc bijących w rytmie naszego nieoficjalnego hymnu jest tak wielki, że nie sposób wymienić z nazwy, imienia i nazwiska wszystkich tych, którzy podjęli rękawice i postanowili walczyć z COVID-19. Nie chcąc nikogo pominąć po prostu dziękujemy każdemu z was za waszą pracę i troskę o bliźniego.

Trudno uwierzyć, że to już 2 miesiące. Wspominając nasze początki warto wspomnieć o strachu, jaki ogarnął ogół społeczeństwa. Większość ludzi pozamykała się w domach w obawie o siebie i swoich bliskich w myśl zasady #zostańwdomu i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze postąpiła. Inni nie ulegając powszechnej panice postanowili walczyć i przyłączyć się do naszej akcji szyjąc maseczki i fartuchy, wykonując przyłbice czy też wytwarzając środki do dezynfekcji. Za to wszystko każdemu z Was dziękujemy!

Warto też wspomnieć o tych, którzy w tym trudnym czasie ryzykowali najwięcej, członkach Stowarzyszenia Żarek: Gabriela Makosz, Zofia Zbożnik, Kacper Wiewiórski, Marek Gąsiorowski, Łukasz Sołtys, Michał Zamłyński – to oni w czasie, gdy nikt nie wiedział jak to wszystko się rozwinie, nie bacząc na zagrożenie dostarczali swoimi samochodami materiały na maseczki, odbierali uszyte, sterylizowali i przekazywali tam, gdzie były najbardziej potrzebne. Wielki szacunek i podziękowania za Waszą odwagę oraz postawę w tym jakże trudnym czasie – bez Waszej pracy nasza misja nie miałaby szans powodzenia.

Za szczególne zaangażowanie w naszą wspólną akcję podziękowania kieruję również do Barbary Krosman, Małgorzaty i Kamili Trockich – ciężko ująć w słowach to wszystko, co zrobiłyście dla innych ludzi.

Składam również serdeczne podziękowania dla każdego, kto wspomógł nasze działania wpłacając darowiznę i udzielając dotacji. Bez Waszych pieniędzy nie udałoby się osiągnąć aż tyle.

Jeśli kogoś pominąłem lub o czymś nie wspomniałem proszę o wyrozumiałość – tyle się działo i dzieje, że nie sposób to spamiętać. Niemniej jednak nie kończymy naszej akcji, walczymy dalej aż wszystko się unormuje i będziemy mogli spotkać się oficjalnie wszyscy przy ognisku wspominając ten trudny czas.

A teraz czas na podsumowanie …

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia ŻAREK w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania COVID-19 na terenie powiatu drawskiego

 1. Od 2 miesięcy prowadzimy akcję „Maseczka dla ratownika i seniora” w ramach, której podejmujemy działania w zakresie edukacji społeczeństwa powiatu drawskiego, wytwarzania środków do dezynfekcji, szycia maseczek i fartuchów oraz produkcji przyłbic ochronnych.

 2. Wolontariusze, którzy przyłączyli się do zainicjowanej przez Stowarzyszenie ŻAREK akcji „Maseczka dla ratownika i seniora” na przestrzeni minionych 2 miesięcy uszyli 34 760 szt. maseczek wielokrotnego użytku, które bezpłatnie przekazywane są na rzecz ludności cywilnej powiatu drawskiego oraz wielu instytucji w tym m. in. Szpitala Drawsko, Szpitala Kańsk, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Zespołów Ratownictwa Medycznego, przychodni lekarskich, urzędów, służb ratowniczych, Policji, Straży Miejskich, pracowników sklepów, przedszkoli, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Nadleśnictw i innych.

 3. Ściśle współpracujemy z członkami Stowarzyszenia Be Happy, którzy udzielają nam wsparcia w pozyskiwaniu funduszy i w zakupach.

 4. Na przestrzeni minionych 2 miesięcy bezpłatnie przekazaliśmy 31 500 szt. bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku w celu ograniczenia transmisji koronawirusa COVID-19 na terenie powiatu drawskiego.

 5. Wsparliśmy ok. 150 maseczkami Hospicjum w Szczecinku.

 6. Przekazaliśmy ok. 150 maseczek dla strażaków Wojskowych Straży Pożarnych stacjonujących na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, którzy zabezpieczają ćwiczenia wojsk NATO pk. DEFENDER EUROPE 20.

 7. Przekazaliśmy ok. 80 maseczek i 10 litrów środka do dezynfekcji dla strażaków ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którzy w ramach komponentu PSP zabezpieczali na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko ćwiczenia wojsk NATO pk. DEFENDER EUROPE 20.

 8. Uszyliśmy i bezpłatnie przekazaliśmy na rzecz Szpitala Drawsko ok. 200 szt. fartuchów ochronnych.

 9. Przekazaliśmy dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim 20 kombinezonów ochronnych, 18 okularów ochronnych i 20 maseczek fffp 2, 300 par rękawiczek medycznych.

 10. W trakcie prowadzonych działań wyprodukowano ok. 1 000 przyłbic ochronnych, które przekazano na rzecz Szpitala w Drawsku Pomorskim, Zespołów Ratownictwa Medycznego, Poczty Polskiej, sklepów i innych miejsc gromadzenia się ludzi.

 11. Stowarzyszenie Żarek ze środków własnych zakupiło alkohol, z którego w pierwszych dniach działań wytworzono i bezpłatnie przekazano na rzecz społeczeństwa powiatu drawskiego 400 litrów środka do dezynfekcji.

 12. Stowarzyszenie Żarek ze środków własnych zakupiło alkohol, z którego wytworzono i bezpłatnie przekazano środek do dezynsekcji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim (40 litrów), dodatkowo przekazano wytworzony środek do dezynfekcji do: 20 litrów trafiło do Nadleśnictwa Drawsko, 20 litrów - do Nadleśnictwa Świerczyna, 20 litrów - do Nadleśnictwa Złocieniec, 20 litrów - do Nadleśnictwa Borne Sulinowo, 20 litrów trafiło do Nadleśnictwa Czaplinek, 20 litrów trafiło do Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie, 200 litrów trafiło na teren gminy Złocieniec, 10 litrów trafiło do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim. Łącznie zakupiliśmy alkohol i wykonaliśmy środek do dezynfekcji we własnym zakresie w ilości ok. 700 litrów. W chwili obecnej dysponujemy zapasem środka do dezynfekcji w ilości ok. 200 litrów.

 13. Wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim uczestniczyliśmy/pośredniczyliśmy w procesie zamówień dla samorządów powiatowego i gminnych oraz w częściowym jego przetwarzaniu na środki do dezynfekcji. Wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim łącznie rozrobiliśmy ok. 2 000 litrów środka do dezynfekcji i uczestniczyliśmy w pozyskaniu na rzecz samorządów nierozrobionego alkoholu (Denaturatu) w ilości: 600 litrów dla samorządów powiatu drawskiego i 230 litrów dla powiatu łobeskiego).

 14. Wolontariusze z terenu powiatu drawskiego, w szczególności zakłady krawieckie bezpłatnie przekazali znaczne ilości materiału bawełnianego do szycia maseczek.

 15. Firma ABEK Jankowo i ANTA Drawsko Pomorskie bezpłatnie przekazały na rzecz naszej organizacji znaczne ilości fizeliny higienicznej stosowanej, jako wkład do maseczek.

 16. Wolontariusze oraz Hurtownia kwiatów z Wałcza bezpłatnie przekazali drucik florystyczny, który jest wszywany w maseczki.

 17. Wolontariusze przekazali na rzecz naszej organizacji 1400 butelek na środek do dezynfekcji bez atomizera i 150 butelek z atomizerem, w których dystrybuowano środki dezynfekcyjne.

 18. Dzięki zebranym środkom finansowym dokonaliśmy zakupu 2 generatorów ozonu, którymi bezpłatnie ozonujemy pojazdy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedszkoli z terenu powiatu drawskiego. Ozonujemy również bezpłatnie pomieszczenia strażnic PSP i OSP.

 19. Dokonaliśmy zakupu zestawu do dezynfekcji powierzchni SANY AIR celem dezynfekcji sprzętu oraz strażnic PSP i OSP którym bezpłatnie dezynfekujemy pojazdy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedszkoli z terenu powiatu drawskiego.

 20. Dokonaliśmy zakupu przenośnej lampy biobójczej celem dezynfekcji sprzętu oraz strażnic PSP i OSP.

 21. Dokonaliśmy zakupu spalinowego urządzenia do dezynfekcji celem dezynfekcji przestrzeni publicznych.

 22. Zakupiliśmy i utworzyliśmy magazyn rękawiczek nitrylowych, które w razie potrzeby udostępniane są dla służb.

 23. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim prowadzimy „akcję edukacyjną w zakresie noszenia maseczek w miejscach publicznych” - policjanci zamiast wypisywać mandaty pouczają i przekazują maseczki. Łącznie na ten cel przekazaliśmy już ok. 1 000 maseczek.

 24. W związku z dużą ilością i możliwością zakupu maseczek utworzyliśmy magazyn, który stanowi zapas uruchamiany w pazie potrzeby. W chwili obecnej zmagazynowanych mamy ok. 2 000 maseczek.

 25. Kolejne działania przewidziane do realizacji obejmować będą kompleksową, cykliczną dezynfekcję pojazdów oraz siedzib służb ratowniczych oraz utworzenie w gminach punktów bezpłatnej ozonacji pojazdów mieszkańców powiatu drawskiego.

 26. Pozyskaliśmy dofinansowanie z SZOWES w wysokości 5000 zł, za który zakupiono materiał na maseczki, urządzenie SANY AIR oraz lampę biobójczą.

 27. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000 zł, za które zamówiliśmy materiał do szycia maseczek, urządzenie do dezynfekcji i inny niezbędny sprzęt.

 28. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości 7 000 zł za które zakupiliśmy materiał na maseczki oraz półprodukty do wytworzenia środków do dezynfekcji.

 29. Kwota pozyskana w ramach dotacji celowych z różnych źródeł wynosi 22 000 zł.

 30. W ramach przeprowadzonej zbiórki pieniędzy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl zebraliśmy kwotę 10 380 zł, którą w całości przeznaczyliśmy na walkę z COVID-19.

 31. Mieszkańcy powiatu drawskiego w ramach darowizn wpłacanych na konto naszej organizacji wpłacili kwotę 25 027,22 zł, które przeznaczyliśmy na walkę z COVID-19.

 32. Łączna kwota środków finansowych własnych, zebranych, otrzymanych darowizn oraz pozyskanych w ramach projektów przeznaczonych przez Stowarzyszenie ŻAREK na walkę z COVID-19 na terenie powiatu drawskiego to 57 407,22 zł.

 33. Poniesione wydatki na dzień 15.05.2020 r. wynoszą 51 100,09 zł - za pozostałą kwotę zamówiony zostały półprodukty do wytworzenia środków do dezynfekcji oraz materiały do szycia maseczek.

 34. Zainicjowaliśmy podobne akcje na terenie powiatów łobeskiego, świdwińskiego, wałeckiego i szczecineckiego.

 35. W ramach akcji „Maseczka dla ratownika i seniora” wyraziliśmy zgodę na bezpłatne przekazywanie maseczek z dostarczonego przez Stowarzyszenie Żarek materiału bezpośrednio przez szyjących wolontariuszy dla ludności z miejscowości, w których mieszkają. Nie jesteśmy w stanie określić ile maseczek zostało przekazanych, z pewnością było to kilka tysięcy sztuk.

Pozdrawiam i dziękuję każdemu z Was – Andrzej Podolak

Wróć