kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Stowarzyszenie Żarek w ramach realizacji projektu realizuje szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenie prowadzone jest na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim a uczestniczy w nim łącznie 18 mieszkańców z terenu LGD (m.in. strażacy OSP i członkowie Stowarzyszenia Żarek).

Po odbyciu cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych kursanci w dniu 26 maja br. przystąpią do egzaminu przed wyznaczoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego komisją egzaminacyjną.

Trzymamy kciuki za kursantów i zapraszamy na kolejne szkolenia!

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć