kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych!

Szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych!

Stowarzyszenie ŻAREK dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych dedykowane mieszkańcom powiatu drawskiego i wałeckiego (m.in. strażakom Państwowej i Ochotniczej straży pożarnej).

Dzięki nabyciu nowej wiedzy i umiejętności 8 ratowników PSP i OSP uzyskało uprawnienia do obsługi pojazdów specjalnych z podnośnikiem koszowym stanowiących wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki kolejnemu już szkoleniu wpłynęliśmy na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz jakości prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych z uwzględnieniem reagowania na zmiany klimatyczne.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć