kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Szkolenie sternika motorowodnego - ogłoszenie!

Szkolenie sternika motorowodnego - ogłoszenie!

Stowarzyszenie ŻAREK w ramach realizacji projektu w dniu 28 lipca 2019 roku na terenie Wyspy Ostrów nad J. Siecino realizowac będzie szkolenie sternika motorowodnego w którym mogą wziąć udział mieszkańcy powiatów wałeckiego i drawskiego.

Zadanie ralizowane jest w ramach projektu: "Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych".

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć