kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Szkolenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych już wkrótce!

Szkolenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych już wkrótce!

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 29 stycznia 2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podpisana została umowa na realizację zadania pod tytułem: Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

W imieniu Stowarzyszenia ŻAREK umowę podpisali:

Przewodniczący Michał Walkiewicz oraz Vice Przewodniczący Andrzej Podolak.

Ze strony LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w uroczystości udział wzięli

Prezes Zarządu Pan Krzysztof Zacharzewski oraz Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Kozłowski.

W ramach realizacji projektu na terenie powiatu drawskiego zrealizowany zostanie cykl szkoleń skierowanych do członków Stowarzyszenia ŻAREK oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatów drawskiego i wałeckiego.

Szkolenia będą obejmowały następujące zagadnienia:

• Szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

• Szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych;

• Szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych;

• Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

• Szkolenie sternika motorowodnego;

• Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego;

Całkowity koszt realizacji zadania to 50 000 zł.

Pierwsze szkolenie już na przełomie marca i kwietnia 2019 roku.

Wróć