kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Przybyło sterników motorowodnych!

Przybyło sterników motorowodnych!

W dniu 28 lipca 2019 roku na terenie Wyspy Ostrów nad J. Siecino odbyło się szkolenie w zakresie sternika motorowodnego, w którym udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie ŻAREK przy ścisłej współpracy z WOPR Powiatu Drawskiego w ramach projektu: "Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych".

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przeszkolono 11 osób, które nabyły uprawnienia do poruszania się jednostkami pływającymi po wodach śródlądowych o długości kadłuba do 12 metrów oraz do 2 mil w morzu w porze dziennej.

Nabyte uprawnienia wpłyną na poprawę, jakości i skuteczności realizacji działań związanych z ratowaniem zagrożonego życia oraz zdrowia ludzi i zwierząt, a także umożliwią realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tracie prowadzenia akcji związanych z ratownictwem ekologicznym na obszarach wodnych.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć