kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Przekazaliśmy specjalistyczne nosze ratownicze dla drawskich strażaków!

Przekazaliśmy specjalistyczne nosze ratownicze dla drawskich strażaków!

Doceniając trud realizacji działań ratowniczych, zaangażowanie i determinację strażaków z terenu powiatu drawskiego w trakcie usuwania skutków anomalii pogodowych, do których doszło w dniu 15 czerwca 2019 roku oraz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego wielu ludzi uwięzionych na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Dłusko w gm. Złocieniec Zarząd Stowarzyszenia Żarek podjął decyzję o podjęciu starań zmierzających do zakupu specjalistycznych noszy ratowniczych umożliwiających ewakuację osób poszkodowanych w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych w tym pomiędzy połamanymi drzewami, z wysokości oraz głębokości.

W dniu 25 września 2019 roku w trakcie uroczystej zbiórki funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim zorganizowanej w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Przewodniczący Stowarzyszenia Żarek Michał Walkiewicz bezpłatnie przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Pawła Dymeckiego zakupiony sprzęt, który trafił na wyposażenie drawskich strażaków.

Mamy nadzieję, iż przekazany sprzęt służyć będzie przede wszystkim do ćwiczeń i szkoleń i jak najrzadziej wykorzystywany będzie w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Wróć