kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Stowarzyszenie ŻAREK otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych" w wysokości 40 000 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie od marca do sierpnia 2019 roku na terenie powiatu drawskiego zorganizowany zostanie cykl zajęć szkoleniowych skierowanych do członków naszej organizacji, a także strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu darwskiego i wałeckiego.

Całkowity koszt zadania to 50 000 zł przy 20 % udziale własnym.

Grant został przyznany przez Lokalną Grupę Działania LGR Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

Wróć