kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Odłoszenie o naborze na szkolenie

Odłoszenie o naborze na szkolenie

Stowarzyszenie ŻAREK w ramach realizacji projektu „Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” ogłasza otwarty nabór kandydatów do udziału w szkoleniu szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern organizowane.

Szkolenie realizowane będzie na terenie Drawska Pomorskiego a wziąć w nim mogą udział mieszkańcy powiatów wałeckiego i drawskiego.

Zapisy na szkolenie – kontakt: tel. 501070332 lub e-mail stowarzyszenie.zarek@wp.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć