kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Happening bezpieczeństwa w Kołobrzegu!

Happening bezpieczeństwa w Kołobrzegu!

W dniu 28 września 2019 roku na terenie Placu Ratuuszkowego w Kołobrzegu odbyły się Targi Ekonimii Spoecznej w trakcie których Stowarzyszenie Żarek zorganizowało happening bezpieczeństwa przeprowadzony w ramach realizacji projektu "Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów tematycznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu drawskiego oraz turystów”.

Dzięki realizacji happeningu w trakcie dożynek powiatowych cieszących się dużym zainteresowaniem ludzi, odbiorcami zadania byli nie tylko mieszkańcy Kołobrzegu, ale również całego województwa zachodniopomorskiego, którzy przybyli na targi.

W trakcie happeningu, każdy odbiorca mógł wziąć udział w przygotowanych konkurencjach, a po ich zaliczeniu nagradzany był detektorami tlenku węgla, zestawami odblaskowymi lub innymi elementami wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Odbiorcy zadania w ramach happeningu bezpieczeństwa mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć czym jest tlenek węgla i jakie stwarza zagrożenia oraz dlaczego po zmroku należy nosić elementy odblaskowe.

Dodatkowo każda z osób uczestniczących w happeningu mogła zapoznać się z wyposażeniem wozów pożarniczych.

W trakcie happeningu łącznie na rzecz mieszkańców powiatu drawskiego i wypoczywających tutaj turystów bezpłatnie przekazano 60 detektorów tlenku węgla, poradniki bezpieczeństwa, uloitki, zakładki do książek oraz 80 zestawów odblaskowych.

Realizacja zadania odbyła się na podstawie dofinansowania uzyskanego przez Stowarzyszenie ŻAREK w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2019 r.) .

Cel szczegółowy: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Wróć