kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Finał konkursu plastycznego

Finał konkursu plastycznego

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbył się finał konkursu plastycznego „NIE PIJĘ, WIĘC ŻYJĘ” skierowanego do dzieci z terenu Miasta i Gminy Czaplinek.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ŻAREK, które otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego Gminy Czaplinek w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „BEZ UŻYWEK – BEZ PROBLEMÓW”. W realizację konkursu oraz spotkanie z dziećmi zaangażowano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz Komisariatu Policji w Czaplinku. W ramach konkursu uczestnicy w dowolnej formie plastycznej ukazać mieli skutki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono 40 najlepszych a wręczenie nagród miało miejsce w trakcie spotkań zorganizowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Broczynie i Czaplinku. W trakcie spotkania z dziećmi przeprowadzono pogadankę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w trakcie niebezpiecznych sytuacji a także tragicznych skutków, jakie może nieść za sobą zażywanie alkoholu i innych używek. W ramach realizacji zadania na rzecz dzieci z terenu Miasta i Gminy Czaplinek przekazano łącznie 250 zestawów odblaskowych, ulotki informacyjne zawierające porady jak bezpiecznie wypoczywać w okresie wakacji oraz opracowane przez członka Stowarzyszenia Żarek książeczki pt. „PORADNIK MŁODEGO BOHATERA”.

Wróć