kontrast

A A A A

czcionka

A A+ A++

Byliśmy w drawskiej podstawówce!

Byliśmy w drawskiej podstawówce!

W dniu 2 czerwca 2016 roku członkowie Stowarzyszenia ŻAREK realizując projekt „Bezpieczni drawszczanie” dofinansowany przez Gminę Drawsko Pomorskie uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. W ramach spotkania prowadzona była nauka udzielania pierwszej pomocy, omawiano zasady bezpieczeństwa w domu i szkole oraz sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia. W ramach wizyty na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim przekazane zostały zestawy odblaskowe oraz urządzenia gaśnicze.

Wróć